top of page

PASPOORTEN

Over het paspoort:
 

Een organisatie die erkend is door de PVE kan voor elk paard een paspoort uitgeven. Het paspoort hoort bij het paard en kan/mag niet worden vernietigd, zolang het paard leeft. Het paard wordt geÏdentificeerd door middel van het paspoort, een micro-chip en/of een schets van de aftekeningen. In het paspoort staat alle informatie genoteerd wat betreft vaccinaties en behandelingen, welke eventueel het vlees van het paard “onveilig” zouden kunnen maken voor de slacht. In geval van slacht moet het paspoort gecontroleerd worden
door de slachtende partij. Als fokkers van Amerikaanse miniatuurpaarden denken we hier natuurlijk per definitie niet aan, maar het paspoort heeft de primaire functie om veiligheid van voedsel te garanderen (zie wetgeving).

 

Het paspoort heeft, in principe, niets te maken met stamboekregistratie. Sommige stamboeken gebruiken het paspoort als een soort afstammingsdocument, tevens voor allerlei notities, reisstempeling en andere documentatie. Dit is niet het doel van het paspoort, maar is ook niet verboden.
 

Stamboeken met een langere bestaanshistorie gebruiken het paspoort niet als zodanig. Het Eusam sluit zich daarbij aan en houdt paspoort en afstammelingsdocumentatie strikt gescheiden. Eusam verstrekt een geldig
paspoort voor een paard en het document behoort ten aller tijde bij het betreffende paard.

Stamboekdocumentatie is niet opgenomen in het paspoort. 
Een stamboek bepaalt niet de geldigheid van een paspoort. Dit wordt uitsluitend gedaan door de PVE en mocht u twijfels hebben omtrent een paspoort bij een paard, kunt u informatie inwinnen bij de PVE.

Paspoortaanvraag:
Een paspoort met een Eusam logo wordt uitsluitend afgegeven aan paarden die voldoen aan Eusam eisen, met betrekking tot de voorwaarden van ons fokbeleid. Andere paarden krijgen een paspoort met het PVE logo.

 

1. EUSAM PASPOORT:

A. Paarden onbekend bij EUSAM:

 

 • Kopie van voor- en achterkant van het AMHA/AMHR

 • Registratiecertificaat.

 • Geboorteplaats waar het paard wordt geboren (dit staat niet op het AMHA/AMHR certificaat en moet apart worden vermeld, alleen land is niet voldoende).

 • Identificatie en registratieformulier ingevuld en ondertekend met daarop een streepjescode sticker van de micro-chip. En daarnaast moeten er twee extra code stickers worden meegezonden.

 • Bij voorkeur twee digitale foto’s van de beide zijkanten van het paard, waarvan tenminste één foto ook de voorzijde van het hoofd toont. De digitale foto’s moeten worden verzonden naar registration@eusam.nu.
   

B. Voor veulens geboren uit twee EUSAM ouders:
 

 • De eigenaar van het vaderdier moet vóór 1 januari een dekbewijs hebben ingediend.

 • Het veulen moet in het stamboek worden geregistreerd.

 • Identificatie en registratieformulier ingevuld en ondertekend met daarop een streepjescode sticker van de micro-chip. En daarnaast moeten er twee extra code stickers worden meegezonden.

 • Bij voorkeur twee digitale foto’s van de beide zijkanten van het paard, waarvan tenminste één foto ook de voorzijde van het hoofd toont. De digitale foto’s moeten worden verzonden naar registration@eusam.nu.
   

2. PVE PASPOORT:
 

Het EUSAM is ook gemachtigd om paspoorten af te geven aan niet- EUSAM paarden. Dit paspoort zal dan ook uitgegeven worden met het PVE logo. Inschrijving in het R-register, met een paspoortaanvraag
(PVE paspoort).

 • Geboorteplaats van het paard.

 • Identificatie en registratieformulier ingevuld en ondertekend met daarop een streepjescode sticker van de micro-chip. En daarnaast moeten er twee extra code stickers worden meegezonden.

 • Bij voorkeur twee digitale foto’s van de beide zijkanten van het paard, waarvan tenminste één foto ook de voorzijde van het hoofd toont. De digitale foto’s moeten worden verzonden naar registration@eusam.nu.
   

Alle formulieren kunnen verzonden worden naar: EUSAM, Peelstraat 15, 5427 EG
Boekel, Nederland of registration@eusam.nu

bottom of page